gtag('config', 'AW-16525698549'); Skip to main content

Giveaway Laser Ontharen

Maak direct een afspraak

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor laserontharing? Kom dan langs voor een kop koffie en een gratis en vrijblijvend intakegesprek.

Maak afspraakBekijk onze voordelige tarieven

Winnaars

Benen Geheel Pakket:
@chx10_n

Oksels Pakket:
@daniellevanes0000

Kin & Bovenlip Pakket:
@lise.leeft
@myrthe_9
@bailey.elisa633

Stuur uw e-mailadres via Instagram naar @swiss.allure.voorschoten (Instagram) om contact met u op te nemen.

Gefeliciteerd & bedankt!

 • 1 winner
 • Value:
  €829.95
 • Prize:
  GIVEAWAY LASER ONTHAREN: Benen Geheel Pakket

LASER ONTHAREN - BENEN GEHEEL

Ended

Rules

GEEN AANKOOP NODIG OM DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN. HET DOEN VAN EEN AANKOOP OF BETALING VAN WELKE AARD DAN OOK ZAL UW KANSEN OM TE WINNEN NIET VERHOGEN. ONGELDIG WAAR VERBODEN OF BEPERKT DOOR DE WET.

BESCHRIJVING VAN DE PROMOTIE: De LASER ONTHAREN - BENEN GEHEEL ('Sweepstakes') begint op 7 februari 2024 en eindigt op 31 maart 2024 (de 'Actieperiode').

De sponsor van deze loterij is Swiss Allure Voorschoten ('Sponsor'). Door deel te nemen aan de Sweepstakes aanvaardt en stemt elke Deelnemer onvoorwaardelijk in met het naleven en naleven van deze Officiële Regels en de beslissingen van de Sponsor, die in alle opzichten definitief en bindend zijn. De Sponsor is verantwoordelijk voor het verzamelen, indienen of verwerken van Inzendingen en het algehele beheer van de Sweepstakes. Deelnemers moeten zich bij vragen, opmerkingen of problemen met betrekking tot de loterij uitsluitend tot de Sponsor wenden. De Sponsor is tijdens de Promotieperiode per e-mail bereikbaar op [email protected].

SUBSIDIABILITEIT: Open voor legale inwoners van Nederland die 16 zijn (de 'Deelnemer'). De Sponsor en hun respectieve moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, distributeurs, detailhandelaren, verkoopvertegenwoordigers, reclame- en promotiebureaus en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren en werknemers (de 'Promotie-entiteiten') komen niet in aanmerking voor deelname aan de Sweepstakes of het winnen van een prijs . Gezinsleden en directe familieleden van dergelijke personen komen eveneens niet in aanmerking om deel te nemen of te winnen. Onder ‘leden van het huishouden’ worden de mensen verstaan die ten minste drie maanden per jaar dezelfde woning delen. Met 'directe familieleden' wordt bedoeld: ouders, stiefouders, wettelijke voogden, kinderen, stiefkinderen, broers en zussen, stiefbroers en zussen of echtgenoten. Deze Sweepstakes zijn onderworpen aan alle toepasselijke federale, staats- en lokale wetten en voorschriften en zijn nietig waar dit bij wet verboden of beperkt is.

HOE DEEL TE NEMEN: Doe online mee aan de loterij tijdens de promotieperiode door naar het deelnameformulier te gaan, dat te vinden is op de volgende website op https://swissallurevoorschoten.nl/giveaway-laser-ontharen. Geautomatiseerde of gerobotiseerde inzendingen die door individuen of organisaties worden ingediend, worden gediskwalificeerd. Internetinvoer moet door de deelnemer worden gedaan. Elke poging van de Deelnemer om meer dan het aangegeven aantal Inzendingen te verkrijgen door gebruik te maken van meerdere/verschillende e-mailadressen, identiteiten, registraties, logins of andere methoden, inclusief maar niet beperkt tot aanmelding voor commerciële wedstrijden/sweepstakes en/of deelname aan diensten, maakt de Inzendingen van de Deelnemer ongeldig en kan de Deelnemer worden gediskwalificeerd. De uiteindelijke geschiktheid voor de toekenning van een prijs is afhankelijk van de geschiktheidsverificatie zoals hieronder uiteengezet. Om deel te kunnen nemen, moeten alle inzendingen vóór het einde van de promotieperiode zijn geplaatst. De databaseklok van de sponsor zal de officiële tijdwaarnemer zijn voor deze loterij.

WINNAARSELECTIE: De Winnaar(s) van de Sweepstakes worden door middel van een willekeurige trekking geselecteerd uit alle in aanmerking komende Inzendingen die gedurende de Promotieperiode zijn ontvangen. De willekeurige trekking wordt binnen ongeveer 7 dagen na de Promotieperiode uitgevoerd door de Sponsor of zijn aangewezen vertegenwoordigers, wier beslissingen definitief zijn. De winstkansen zijn afhankelijk van het aantal ontvangen in aanmerking komende inzendingen.

MELDING VAN DE WINNAAR: De winnaar wordt ongeveer binnen 7 dagen na de willekeurige trekking per e-mail op de hoogte gebracht op het e-mailadres dat is opgegeven in de deelname-informatie. De potentiële winnaar moet een prijs per e-mail accepteren, zoals aangegeven door de Sponsor, binnen 7 dagen na kennisgeving. De Sponsor is niet verantwoordelijk voor enige vertraging of het niet ontvangen van kennisgevingen om welke reden dan ook, inclusief inactieve e-mailaccount(s), technische problemen die daarmee gepaard gaan, of het onvermogen van de Winnaar om een e-mailaccount adequaat te controleren.

Elke kennisgeving van een winnaar waar niet op wordt gereageerd of die als onbestelbaar wordt geretourneerd, kan leiden tot verlies van de prijs. Van de potentiële prijswinnaar kan worden verlangd dat hij een beëdigde verklaring van geschiktheid en vrijwaring van aansprakelijkheid, en een publiciteitsvrijgave (gezamenlijk 'de prijsclaimdocumenten') ondertekent en terugstuurt. Er is geen vervanging of overdracht van een prijs toegestaan, behalve door de Sponsor.

PRIVACY: Alle persoonlijke informatie die u verstrekt, is onderworpen aan het privacybeleid van de Sponsor dat op de website van de Sponsor wordt geplaatst. Door deel te nemen aan de Sweepstakes geeft u de Sponsor toestemming om uw e-mailadres en andere persoonlijk identificeerbare informatie te delen.

BEPERKING van AANSPRAKELIJKHEID: Door deel te nemen, stemt u ermee in om Swiss Allure Voorschoten en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, reclame- en promotiebureaus, partners, vertegenwoordigers, agenten, opvolgers, rechtverkrijgenden, werknemers, functionarissen en directeuren te vrijwaren en te vrijwaren van elke aansprakelijkheid, ziekte, letsel, overlijden, verlies, procesvoering, claim of schade die direct of indirect kan ontstaan, al dan niet veroorzaakt door nalatigheid, als gevolg van: (i) de deelname van een dergelijke deelnemer aan de Sweepstakes en/of zijn/haar aanvaarding, bezit, gebruik of misbruik van een prijs of een deel daarvan; (ii) technische storingen van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het defect raken van een computer, kabel, netwerk, hardware of software, of andere mechanische apparatuur; (iii) de onbeschikbaarheid of ontoegankelijkheid van transmissies, telefoon- of internetdiensten; (iv) ongeoorloofde menselijke tussenkomst in enig onderdeel van het deelnameproces of de Actie; (v) elektronische of menselijke fouten bij het beheer van de Actie of de verwerking van inzendingen.

GESCHILLEN: Deze loterij valt onder de wetten van Nederland, ZONDER RESPECT VAN WETTELIJKE DOCTRINES. Als voorwaarde voor deelname aan deze Sweepstakes gaat de deelnemer ermee akkoord dat alle geschillen die niet tussen de partijen kunnen worden opgelost, en de oorzaken van actie die voortvloeien uit of verband houden met deze Sweepstakes, individueel zullen worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van collectieve actie. . Bovendien mag de deelnemer in een dergelijk geschil onder geen enkele omstandigheid beloningen verkrijgen voor, en doet hij hierbij afstand van alle rechten op punitieve, incidentele of gevolgschade, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria. De Deelnemer doet verder afstand van alle rechten op vermenigvuldiging of verhoging van de schadevergoeding.

WINNAARSLIJST: Om een kopie van de winnaarslijst te verkrijgen, stuurt u uw verzoek samen met een gefrankeerde, aan uzelf geadresseerde envelop naar Swiss Allure Voorschoten cc: LASER ONTHAREN - BENEN GEHEEL op Starrenburglaan 11A, 2251 AG, Voorschoten. Verzoeken om de namen van de winnaars moeten uiterlijk 30 dagen na het einde van de promotieperiode worden ontvangen.

SPONSOR: Swiss Allure Voorschoten, Starrenburglaan 11A, 2251 AG, Voorschoten, [email protected]

 • 1 winner
 • Value:
  €209.95
 • Prize:
  GIVEAWAY LASER ONTHAREN: OKSELS

LASER ONTHAREN - OKSELS

Ended

Rules

GEEN AANKOOP NODIG OM DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN. HET DOEN VAN EEN AANKOOP OF BETALING VAN WELKE AARD DAN OOK ZAL UW KANSEN OM TE WINNEN NIET VERHOGEN. ONGELDIG WAAR VERBODEN OF BEPERKT DOOR DE WET.

BESCHRIJVING VAN DE PROMOTIE: De LASER ONTHAREN - OKSELS ('Sweepstakes') begint op 7 februari 2024 en eindigt op 31 maart 2024 (de 'Actieperiode').

De sponsor van deze loterij is Swiss Allure Voorschoten ('Sponsor'). Door deel te nemen aan de Sweepstakes aanvaardt en stemt elke Deelnemer onvoorwaardelijk in met het naleven en naleven van deze Officiële Regels en de beslissingen van de Sponsor, die in alle opzichten definitief en bindend zijn. De Sponsor is verantwoordelijk voor het verzamelen, indienen of verwerken van Inzendingen en het algehele beheer van de Sweepstakes. Deelnemers moeten zich bij vragen, opmerkingen of problemen met betrekking tot de loterij uitsluitend tot de Sponsor wenden. De Sponsor is tijdens de Promotieperiode per e-mail bereikbaar op [email protected].

SUBSIDIABILITEIT: Open voor legale inwoners van Nederland die 16 zijn (de 'Deelnemer'). De Sponsor en hun respectieve moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, distributeurs, detailhandelaren, verkoopvertegenwoordigers, reclame- en promotiebureaus en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren en werknemers (de 'Promotie-entiteiten') komen niet in aanmerking voor deelname aan de Sweepstakes of het winnen van een prijs . Gezinsleden en directe familieleden van dergelijke personen komen eveneens niet in aanmerking om deel te nemen of te winnen. Onder ‘leden van het huishouden’ worden de mensen verstaan die ten minste drie maanden per jaar dezelfde woning delen. Met 'directe familieleden' wordt bedoeld: ouders, stiefouders, wettelijke voogden, kinderen, stiefkinderen, broers en zussen, stiefbroers en zussen of echtgenoten. Deze Sweepstakes zijn onderworpen aan alle toepasselijke federale, staats- en lokale wetten en voorschriften en zijn nietig waar dit bij wet verboden of beperkt is.

HOE DEEL TE NEMEN: Doe online mee aan de loterij tijdens de promotieperiode door naar het deelnameformulier te gaan, dat te vinden is op de volgende website op https://swissallurevoorschoten.nl/giveaway-laser-ontharen. Geautomatiseerde of gerobotiseerde inzendingen die door individuen of organisaties worden ingediend, worden gediskwalificeerd. Internetinvoer moet door de deelnemer worden gedaan. Elke poging van de Deelnemer om meer dan het aangegeven aantal Inzendingen te verkrijgen door gebruik te maken van meerdere/verschillende e-mailadressen, identiteiten, registraties, logins of andere methoden, inclusief maar niet beperkt tot aanmelding voor commerciële wedstrijden/sweepstakes en/of deelname aan diensten, maakt de Inzendingen van de Deelnemer ongeldig en kan de Deelnemer worden gediskwalificeerd. De uiteindelijke geschiktheid voor de toekenning van een prijs is afhankelijk van de geschiktheidsverificatie zoals hieronder uiteengezet. Om deel te kunnen nemen, moeten alle inzendingen vóór het einde van de promotieperiode zijn geplaatst. De databaseklok van de sponsor zal de officiële tijdwaarnemer zijn voor deze loterij.

WINNAARSELECTIE: De Winnaar(s) van de Sweepstakes worden door middel van een willekeurige trekking geselecteerd uit alle in aanmerking komende Inzendingen die gedurende de Promotieperiode zijn ontvangen. De willekeurige trekking wordt binnen ongeveer 7 dagen na de Promotieperiode uitgevoerd door de Sponsor of zijn aangewezen vertegenwoordigers, wier beslissingen definitief zijn. De winstkansen zijn afhankelijk van het aantal ontvangen in aanmerking komende inzendingen.

MELDING VAN DE WINNAAR: De winnaar wordt ongeveer binnen 7 dagen na de willekeurige trekking per e-mail op de hoogte gebracht op het e-mailadres dat is opgegeven in de deelname-informatie. De potentiële winnaar moet een prijs per e-mail accepteren, zoals aangegeven door de Sponsor, binnen 7 dagen na kennisgeving. De Sponsor is niet verantwoordelijk voor enige vertraging of het niet ontvangen van kennisgevingen om welke reden dan ook, inclusief inactieve e-mailaccount(s), technische problemen die daarmee gepaard gaan, of het onvermogen van de Winnaar om een e-mailaccount adequaat te controleren.

Elke kennisgeving van een winnaar waar niet op wordt gereageerd of die als onbestelbaar wordt geretourneerd, kan leiden tot verlies van de prijs. Van de potentiële prijswinnaar kan worden verlangd dat hij een beëdigde verklaring van geschiktheid en vrijwaring van aansprakelijkheid, en een publiciteitsvrijgave (gezamenlijk 'de prijsclaimdocumenten') ondertekent en terugstuurt. Er is geen vervanging of overdracht van een prijs toegestaan, behalve door de Sponsor.

PRIVACY: Alle persoonlijke informatie die u verstrekt, is onderworpen aan het privacybeleid van de Sponsor dat op de website van de Sponsor wordt geplaatst. Door deel te nemen aan de Sweepstakes geeft u de Sponsor toestemming om uw e-mailadres en andere persoonlijk identificeerbare informatie te delen.

BEPERKING van AANSPRAKELIJKHEID: Door deel te nemen, stemt u ermee in om Swiss Allure Voorschoten en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, reclame- en promotiebureaus, partners, vertegenwoordigers, agenten, opvolgers, rechtverkrijgenden, werknemers, functionarissen en directeuren te vrijwaren en te vrijwaren van elke aansprakelijkheid, ziekte, letsel, overlijden, verlies, procesvoering, claim of schade die direct of indirect kan ontstaan, al dan niet veroorzaakt door nalatigheid, als gevolg van: (i) de deelname van een dergelijke deelnemer aan de Sweepstakes en/of zijn/haar aanvaarding, bezit, gebruik of misbruik van een prijs of een deel daarvan; (ii) technische storingen van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het defect raken van een computer, kabel, netwerk, hardware of software, of andere mechanische apparatuur; (iii) de onbeschikbaarheid of ontoegankelijkheid van transmissies, telefoon- of internetdiensten; (iv) ongeoorloofde menselijke tussenkomst in enig onderdeel van het deelnameproces of de Actie; (v) elektronische of menselijke fouten bij het beheer van de Actie of de verwerking van inzendingen.

GESCHILLEN: Deze loterij valt onder de wetten van Nederland, ZONDER RESPECT VAN WETTELIJKE DOCTRINES. Als voorwaarde voor deelname aan deze Sweepstakes gaat de deelnemer ermee akkoord dat alle geschillen die niet tussen de partijen kunnen worden opgelost, en de oorzaken van actie die voortvloeien uit of verband houden met deze Sweepstakes, individueel zullen worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van collectieve actie. . Bovendien mag de deelnemer in een dergelijk geschil onder geen enkele omstandigheid beloningen verkrijgen voor, en doet hij hierbij afstand van alle rechten op punitieve, incidentele of gevolgschade, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria. De Deelnemer doet verder afstand van alle rechten op vermenigvuldiging of verhoging van de schadevergoeding.

WINNAARSLIJST: Om een kopie van de winnaarslijst te verkrijgen, stuurt u uw verzoek samen met een gefrankeerde, aan uzelf geadresseerde envelop naar Swiss Allure Voorschoten cc: LASER ONTHAREN - OKSELS op Starrenburglaan 11A, 2251 AG, Voorschoten. Verzoeken om de namen van de winnaars moeten uiterlijk 30 dagen na het einde van de promotieperiode worden ontvangen.

SPONSOR: Swiss Allure Voorschoten, Starrenburglaan 11A, 2251 AG, Voorschoten, [email protected]

 • 3 winners
 • Value:
  €248,31
 • Prize:
  GIVEAWAY LASER ONTHAREN: Kin en Bovenlip Pakket

LASER ONTHAREN - KIN & BOVENLIP

Ended

Rules

GEEN AANKOOP NODIG OM DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN. HET DOEN VAN EEN AANKOOP OF BETALING VAN WELKE AARD DAN OOK ZAL UW KANSEN OM TE WINNEN NIET VERHOGEN. ONGELDIG WAAR VERBODEN OF BEPERKT DOOR DE WET.

BESCHRIJVING VAN DE PROMOTIE: De LASER ONTHAREN - KIN & BOVENLIP ('Sweepstakes') begint op 7 februari 2024 en eindigt op 31 maart 2024 (de 'Actieperiode').

De sponsor van deze loterij is Swiss Allure Voorschoten ('Sponsor'). Door deel te nemen aan de Sweepstakes aanvaardt en stemt elke Deelnemer onvoorwaardelijk in met het naleven en naleven van deze Officiële Regels en de beslissingen van de Sponsor, die in alle opzichten definitief en bindend zijn. De Sponsor is verantwoordelijk voor het verzamelen, indienen of verwerken van Inzendingen en het algehele beheer van de Sweepstakes. Deelnemers moeten zich bij vragen, opmerkingen of problemen met betrekking tot de loterij uitsluitend tot de Sponsor wenden. De Sponsor is tijdens de Promotieperiode per e-mail bereikbaar op [email protected].

SUBSIDIABILITEIT: Open voor legale inwoners van Nederland die 16 zijn (de 'Deelnemer'). De Sponsor en hun respectieve moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, distributeurs, detailhandelaren, verkoopvertegenwoordigers, reclame- en promotiebureaus en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren en werknemers (de 'Promotie-entiteiten') komen niet in aanmerking voor deelname aan de Sweepstakes of het winnen van een prijs . Gezinsleden en directe familieleden van dergelijke personen komen eveneens niet in aanmerking om deel te nemen of te winnen. Onder ‘leden van het huishouden’ worden de mensen verstaan die ten minste drie maanden per jaar dezelfde woning delen. Met 'directe familieleden' wordt bedoeld: ouders, stiefouders, wettelijke voogden, kinderen, stiefkinderen, broers en zussen, stiefbroers en zussen of echtgenoten. Deze Sweepstakes zijn onderworpen aan alle toepasselijke federale, staats- en lokale wetten en voorschriften en zijn nietig waar dit bij wet verboden of beperkt is.

HOE DEEL TE NEMEN: Doe online mee aan de loterij tijdens de promotieperiode door naar het deelnameformulier te gaan, dat te vinden is op de volgende website op https://swissallurevoorschoten.nl/giveaway-laser-ontharen. Geautomatiseerde of gerobotiseerde inzendingen die door individuen of organisaties worden ingediend, worden gediskwalificeerd. Internetinvoer moet door de deelnemer worden gedaan. Elke poging van de Deelnemer om meer dan het aangegeven aantal Inzendingen te verkrijgen door gebruik te maken van meerdere/verschillende e-mailadressen, identiteiten, registraties, logins of andere methoden, inclusief maar niet beperkt tot aanmelding voor commerciële wedstrijden/sweepstakes en/of deelname aan diensten, maakt de Inzendingen van de Deelnemer ongeldig en kan de Deelnemer worden gediskwalificeerd. De uiteindelijke geschiktheid voor de toekenning van een prijs is afhankelijk van de geschiktheidsverificatie zoals hieronder uiteengezet. Om deel te kunnen nemen, moeten alle inzendingen vóór het einde van de promotieperiode zijn geplaatst. De databaseklok van de sponsor zal de officiële tijdwaarnemer zijn voor deze loterij.

WINNAARSELECTIE: De Winnaar(s) van de Sweepstakes worden door middel van een willekeurige trekking geselecteerd uit alle in aanmerking komende Inzendingen die gedurende de Promotieperiode zijn ontvangen. De willekeurige trekking wordt binnen ongeveer 7 dagen na de Promotieperiode uitgevoerd door de Sponsor of zijn aangewezen vertegenwoordigers, wier beslissingen definitief zijn. De winstkansen zijn afhankelijk van het aantal ontvangen in aanmerking komende inzendingen.

MELDING VAN DE WINNAAR: De winnaar wordt ongeveer binnen 7 dagen na de willekeurige trekking per e-mail op de hoogte gebracht op het e-mailadres dat is opgegeven in de deelname-informatie. De potentiële winnaar moet een prijs per e-mail accepteren, zoals aangegeven door de Sponsor, binnen 7 dagen na kennisgeving. De Sponsor is niet verantwoordelijk voor enige vertraging of het niet ontvangen van kennisgevingen om welke reden dan ook, inclusief inactieve e-mailaccount(s), technische problemen die daarmee gepaard gaan, of het onvermogen van de Winnaar om een e-mailaccount adequaat te controleren.

Elke kennisgeving van een winnaar waar niet op wordt gereageerd of die als onbestelbaar wordt geretourneerd, kan leiden tot verlies van de prijs. Van de potentiële prijswinnaar kan worden verlangd dat hij een beëdigde verklaring van geschiktheid en vrijwaring van aansprakelijkheid, en een publiciteitsvrijgave (gezamenlijk 'de prijsclaimdocumenten') ondertekent en terugstuurt. Er is geen vervanging of overdracht van een prijs toegestaan, behalve door de Sponsor.

PRIVACY: Alle persoonlijke informatie die u verstrekt, is onderworpen aan het privacybeleid van de Sponsor dat op de website van de Sponsor wordt geplaatst. Door deel te nemen aan de Sweepstakes geeft u de Sponsor toestemming om uw e-mailadres en andere persoonlijk identificeerbare informatie te delen.

BEPERKING van AANSPRAKELIJKHEID: Door deel te nemen, stemt u ermee in om Swiss Allure Voorschoten en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, reclame- en promotiebureaus, partners, vertegenwoordigers, agenten, opvolgers, rechtverkrijgenden, werknemers, functionarissen en directeuren te vrijwaren en te vrijwaren van elke aansprakelijkheid, ziekte, letsel, overlijden, verlies, procesvoering, claim of schade die direct of indirect kan ontstaan, al dan niet veroorzaakt door nalatigheid, als gevolg van: (i) de deelname van een dergelijke deelnemer aan de Sweepstakes en/of zijn/haar aanvaarding, bezit, gebruik of misbruik van een prijs of een deel daarvan; (ii) technische storingen van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het defect raken van een computer, kabel, netwerk, hardware of software, of andere mechanische apparatuur; (iii) de onbeschikbaarheid of ontoegankelijkheid van transmissies, telefoon- of internetdiensten; (iv) ongeoorloofde menselijke tussenkomst in enig onderdeel van het deelnameproces of de Actie; (v) elektronische of menselijke fouten bij het beheer van de Actie of de verwerking van inzendingen.

GESCHILLEN: Deze loterij valt onder de wetten van Nederland, ZONDER RESPECT VAN WETTELIJKE DOCTRINES. Als voorwaarde voor deelname aan deze Sweepstakes gaat de deelnemer ermee akkoord dat alle geschillen die niet tussen de partijen kunnen worden opgelost, en de oorzaken van actie die voortvloeien uit of verband houden met deze Sweepstakes, individueel zullen worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van collectieve actie. . Bovendien mag de deelnemer in een dergelijk geschil onder geen enkele omstandigheid beloningen verkrijgen voor, en doet hij hierbij afstand van alle rechten op punitieve, incidentele of gevolgschade, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria. De Deelnemer doet verder afstand van alle rechten op vermenigvuldiging of verhoging van de schadevergoeding.

WINNAARSLIJST: Om een kopie van de winnaarslijst te verkrijgen, stuurt u uw verzoek samen met een gefrankeerde, aan uzelf geadresseerde envelop naar Swiss Allure Voorschoten cc: LASER ONTHAREN - KIN & BOVENLIP op Starrenburglaan 11A, 2251 AG, Voorschoten. Verzoeken om de namen van de winnaars moeten uiterlijk 30 dagen na het einde van de promotieperiode worden ontvangen.

SPONSOR: Swiss Allure Voorschoten, Starrenburglaan 11A, 2251 AG, Voorschoten, [email protected]

giveaway laser ontharen
Winnaar: @chx10_n
Winnaar: @daniellevanes0000
Winnaars: @lise.leeft, @myrthe_9, @bailey.elisa633
Chat openen
1
💬 Hulp nodig?
Scan de code
Swiss Allure Voorschoten
Hallo! 👋

Weet je dat we deze maand een actie hebben met tot wel 50% korting?